Fink IIUII
RCPDCD022.png
 • 1.Sort Of Revolution (IIUII) [6:27]
 • 2.Warm Shadow (IIUII) [6:19]
 • 3.Looking Too Closely (IIUII) [4:31]
 • 4.Shakespeare (IIUII) [5:50]
 • 5.Pills In My Pocket (IIUII) [4:57]
 • 6.This Is The Thing (IIUII) [4:33]
 • 7.Walking In The Sun (IIUII) [4:59]
 • 8.Blueberry Pancakes (IIUII) [5:09]
 • 9.Berlin Sunrise (IIUII) [5:23]
 • 10.Maker (IIUII) [5:34]
 • 11.Biscuits (IIUII) [4:37]
 • 12.Yesterday Was Hard On All Of Us (IIUII) [5:22]
 • 13.Walking In The Sun (IIUII Edit) [3:18]
 • 14.Looking Too Closely (IIUII Edit) [3:32]
 • 15.Sort Of Revolution (IIUII Edit) [3:22]
 • 16.Warm Shadow (IIUII Edit) [3:32]

Item code: RCPDCD022
Label: R'coup'd
Info correct on: 26/7/2021

Tags

Electronic